1. کولر گازي اسپليت ديواري.
 2. کولر گازي اسپليت ديواري

  کولر گازي اسپليت ديواري از سري کولرهاي دوتکه بوده که از دو واحد مجزا يونيت خارجي شامل کمپرسور و کندانسور و يونيت داخلي که واحد تبخير (اواپراتور) تشکيل شده است که اين دو واحد توسط دو لوله مسي يا آلومينيومي به همديگر مرتبط هستند . لوله باريکتر گاز سرد را از يونيت خارجي به يونيت داخلي و لوله ضخيمتر گاز گرم را به يونيت و کمپرسور خارجي انتقال مي دهد که  در برندهاي اجنرال ، ال جي ، ميديا ، گرين ، گري ، هايسنس ، ايران رادياتور ، سامسونگ و ساير کولرگازي هاي توليد شده را با بهترين قيمت عرضه مي کند .

 3. کولر گازي و اسپليت - کولر گازي اسپليت ديواري


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:414
   Page:1 Of 18
  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 3417
  امتیاز: 26

  قیمت به تـومان:
  2,920,000
  2,850,000
  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 2785
  امتیاز: 48

  قیمت به تـومان:
  3,240,000
  3,130,000
  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 2078
  امتیاز: 33

  قیمت به تـومان:
  4,390,000
  4,250,000
  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 1915
  امتیاز: 6

  قیمت به تـومان:
  5,400,000
  5,230,000
  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 3132
  امتیاز: 11

  قیمت به تـومان:
  3,350,000
  3,240,000
  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 2077
  امتیاز: 9

  قیمت به تـومان:
  3,610,000
  3,510,000
  کولر گازي اسپليت 18000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت 18000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 2207
  امتیاز: 21

  قیمت به تـومان:
  5,220,000
  5,065,000
  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 2221
  امتیاز: 16

  قیمت به تـومان:
  6,160,000
  5,970,000
  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت 9000 اينورتر ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 2127
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,610,000
  2,505,000
  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت 12000 اينورتر ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1904
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  2,880,000
  2,785,000
  کولر گازي اسپليت 18000 اينورتر ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت 18000 اينورتر ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1780
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,930,000
  3,810,000
  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت 24000 اينورتر ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1592
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  4,890,000
  4,740,000
  کولر گازي اسپليت 9000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت 9000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 413
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,350,000
  2,275,000
  کولر گازي اسپليت 24000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت 24000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 381
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  3,990,000
  3,870,000
  کولر گازي اسپليت 30000 اينورتر ال جي TITAN BIG

  کولر گازي اسپليت 30000 اينورتر ال جي TITAN BIG

  ال جي
  تعداد بازدید: 431
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,700,000
  6,500,000
  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي TITAN

  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 367
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,610,000
  2,555,000
  کولر گازي اسپليت 18000 ال جي TITAN

  کولر گازي اسپليت 18000 ال جي TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 940
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي Smaile

  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي Smaile

  ال جي
  تعداد بازدید: 371
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,775,000
  1,725,000
  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت 12000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 347
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,675,000
  2,590,000
  کولر گازي اسپليت 18000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت 18000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,570,000
  3,460,000
  کولر گازي اسپليت سامسونگ 13000 MAX

  کولر گازي اسپليت سامسونگ 13000 MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 1404
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  2,585,000
  2,450,000
  کولر گازي اسپليت سامسونگ 13000 سرد MAX

  کولر گازي اسپليت سامسونگ 13000 سرد MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 1244
  امتیاز: 5

  قیمت به تـومان:
  2,420,000
  2,305,000
  کولر گازي اسپليت سامسونگ 19000 MAX

  کولر گازي اسپليت سامسونگ 19000 MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 1157
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  3,465,000
  3,290,000
  کولر گازي اسپليت سامسونگ 19000 سرد MAX

  کولر گازي اسپليت سامسونگ 19000 سرد MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 1147
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,300,000
  3,130,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:414
   Page:1 Of 18