1. پمپ شناور .
 2. پمپ شناور

  پمپ هاي شناور يک پمپ گريز از مرکز همراه شفت عمودي مي باشد که فشار سيال خروجي آنها به چرخش پروانه ها بستگي دارند . آب بندي سيستم پمپ هاي شناور به صورت مکانيکي بوده که مانع نفوذ آب به داخل موتور مي گردد . از اين پمپ ها براي انتقال آب تميز و سيالات ديگر استفاده مي شود . براي آبياري و برداشتن آب از چاه به شکل شناور به کار مي روند به اين گونه که در آب و در پايين ترين سطح آب قرار گرفته ، آب را به بالا انتقال ميدهد.

 3. ساير پمپ ها - پمپ شناور


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:193
   Page:1 Of 9
  پمپ شناور 4XRS 8/24-4 ليو

  پمپ شناور 4XRS 8/24-4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1477
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  2,820,000
  2,670,000
  پمپ شناور 4XRm 8/12-1/5 ليو

  پمپ شناور 4XRm 8/12-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1552
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,033,000
  9,810,000
  پمپ شناور 4XR 12/20-4 ليو

  پمپ شناور 4XR 12/20-4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1344
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,715,000
  1,629,000
  پمپ شناور 4XRm 10/10-1/5 ليو

  پمپ شناور 4XRm 10/10-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1536
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  981,000
  930,000
  پمپ شناور 4XRm 10/14-2/2 ليو

  پمپ شناور 4XRm 10/14-2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1416
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,218,000
  1,157,000
  پمپ شناور 4XR 12/16-3 ليو

  پمپ شناور 4XR 12/16-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1296
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,377,000
  پمپ شناور 4XRS 8/36-5/5 ليو

  پمپ شناور 4XRS 8/36-5/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 898
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,645,000
  3,460,000
  پمپ شناور 4S100/09 تک فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S100/09 تک فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 498
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 6SPX80/8 پنتاکس

  پمپ شناور 6SPX80/8 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 331
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 2GS07M لوارا

  پمپ شناور 2GS07M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 300
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S240/14 تک فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S240/14 تک فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 384
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S100/14 تک فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S100/14 تک فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 501
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4GS30T لوارا

  پمپ شناور 4GS30T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 281
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4EBS-0248 ابارا

  پمپ شناور 4EBS-0248 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S400/15 سه فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S400/15 سه فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 329
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور Z895 05-6 لوارا

  پمپ شناور Z895 05-6 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 272
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S400/11 سه فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S400/11 سه فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 312
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 6EBS-1713 ابارا

  پمپ شناور 6EBS-1713 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 262
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4SG 12/26-5/5 نفيس فلو

  پمپ شناور 4SG 12/26-5/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 320
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,200,000
  2,024,000
  پمپ شناور Z8125 06-8 لوارا

  پمپ شناور Z8125 06-8 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 325
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S200/08 سه فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S200/08 سه فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4S140/20 سه فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S140/20 سه فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ شناور 4SGM 10/8-1/5 نفيس فلو

  پمپ شناور 4SGM 10/8-1/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 264
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  827,000
  760,000
  پمپ شناور 4S100/18 تک فاز پنتاکس

  پمپ شناور 4S100/18 تک فاز پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 514
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:193
   Page:1 Of 9