1. پمپ استخري دو اينچ.
 2. پمپ استخري دو اينچ

  پمپ استخري دو اينچ براي انتقال و جابجايي آب جهت فيلتراسيون به سمت فيلتر ها و از بين بردن ذرات و آلودگي ها به کار مي روند .قطر دهانه ورودي و خروجي اين پمپ ها دو اينچ مي باشد . جنس بدنه پمپ استخر بايد در برابر خوردگي هاي ناشي از کلر يا مواد خورنده موجود در آب مقاوم باشد . ميزان حجم استخر  براي محاسبه دبي يا آبدهي پمپ اهميت خاصي دارد . طول مسير لوله کشي موتورخانه تا استخر ، افت فشار لوازم و تجهيزات ، فيلتر و اتصالات ، تصفيه متناسب با نوع کاربري استخر ، سرپوشيده يا سر باز از مهمترين عوامل انتخاب پمپ تصفيه آب براي استخر مي باشند .

 3. پمپ استخر - پمپ استخري دو اينچ


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:30
   Page:1 Of 2
  پمپ استخري ACM150B2 ليو

  پمپ استخري ACM150B2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1210
  امتیاز: 4

  قیمت به تـومان:
  579,000
  550,000
  پمپ استخري AC150B2 ليو

  پمپ استخري AC150B2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1062
  امتیاز: 16

  قیمت به تـومان:
  579,000
  540,000
  پمپ استخري CS 150/2 مورگن

  پمپ استخري CS 150/2 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1086
  امتیاز: 37

  قیمت به تـومان:
  700,000
  640,000
  پمپ استخري ACM220CH2 ليو

  پمپ استخري ACM220CH2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1046
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,107,000
  1,020,000
  پمپ استخري CHT 200/2 مورگن

  پمپ استخري CHT 200/2 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1120
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CH 300مورگن

  پمپ استخري CH 300مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1050
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري ACM110B2 ليو

  پمپ استخري ACM110B2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1754
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  554,000
  510,000
  پمپ استخري CS 200/2 مورگن

  پمپ استخري CS 200/2 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1102
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  710,000
  640,000
  پمپ استخري CH 150 مورگن

  پمپ استخري CH 150 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 876
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري AC220CH2 ليو

  پمپ استخري AC220CH2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 728
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,107,000
  1,020,000
  پمپ استخري ACM75B2 ليو

  پمپ استخري ACM75B2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 884
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  414,000
  380,000
  پمپ استخري CH 200 مورگن

  پمپ استخري CH 200 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 822
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS 100/2 مورگن

  پمپ استخري CS 100/2 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 825
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CHT 300/02 مورگن

  پمپ استخري CHT 300/02 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 880
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CH 300 پنتاکس

  پمپ استخري CH 300 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 328
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS150/2 ارس

  پمپ استخري CS150/2 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 152
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS 100/2 پنتاکس

  پمپ استخري CS 100/2 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 254
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS 150/2 پنتاکس

  پمپ استخري CS 150/2 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 290
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CHT 200 پنتاکس

  پمپ استخري CHT 200 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 251
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS200/2 ارس

  پمپ استخري CS200/2 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 252
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CH 150 پنتاکس

  پمپ استخري CH 150 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري K14/400T داب

  پمپ استخري K14/400T داب

  داب
  تعداد بازدید: 182
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CSB 150/2 پنتاکس

  پمپ استخري CSB 150/2 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 313
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CHT 300 پنتاکس

  پمپ استخري CHT 300 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 319
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:30
   Page:1 Of 2