1. تجهيزات خارج استخر.

  تجهيزات خارج استخر ، تجهيزاتي هستند که مکمل تجهيزات داخلي بوده و براي راه اندازي ، تصفيه آب استخر بکار مي روند . از جمله اين تجهيزات مي توان به مبدل حرارتي ، موگير ، فيلتر ، سختي گير ، سختي گير ، نردبان استخر ، دوش آب گرم و آب سرد ، دستگيره ها ، تخته دايو و روشنايي استخر اشاره کرد .

 2. تجهيزات خارج استخر.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1