1. تصفيه آب صنعتي.

  دستگاه تصفيه آب صنعتي جهت مصارف مختلفي از جمله، آب هاي آشاميدني ، آبهاي بدون ذرات ، آب هاي استخر و ... به کار مي رود و در ظرفيت ها و آناليزهاي مختلف توليد ميگردد و جهت استفاده در کارخانجات کوچک و بزرگ – ادارت و رستوران ها مي باشد.

 2. تصفيه آب صنعتي.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1