1. پمپ کفکش چدني.
 2. پمپ کفکش چدني

  پمپ کف کش چدني جهت پمپاژ آب چاه براي آبياري کشاورزي ، انتقال آب و سيالات مختلف در صنايع غذايي و دارويي ، استخر ها ، تخليه پساب هاي باران و فاضلاب با غلظت کم استفاده مي شود . جنس بدنه چدن و پروانه آنها آلومينيوم سخت مي باشد

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ کفکش چدني


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:77
   Page:1 Of 4
  پمپ QDX 3-18-0/55A ليو

  پمپ QDX 3-18-0/55A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1241
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  379,000
  350,000
  پمپ کفکش چدني XQS15-30/2-1/1I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS15-30/2-1/1I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1211
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  645,000
  612,000
  پمپ کفکش چدني XQS15-20/1/1I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS15-20/1/1I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1231
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  716,000
  680,000
  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1269
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  412,000
  390,000
  پمپ کفکش چدني QDX 10-10-0/55A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 10-10-0/55A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1070
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  384,000
  365,000
  پمپ کفکش چدني QDX 15-14-1/1A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 15-14-1/1A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 955
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  522,000
  500,000
  پمپ کفکش چدني XQS4-5-27/2-0/551 ليو

  پمپ کفکش چدني XQS4-5-27/2-0/551 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1108
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  650,000
  617,000
  پمپ کفکش چدني XQS13-34/1.5I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS13-34/1.5I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 733
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  751,000
  713,000
  پمپ کفکش چدني QDX1/5-15-0/37A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX1/5-15-0/37A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1172
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  315,000
  300,000
  پمپ کفکش چدني QDX 10-18-1/1A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 10-18-1/1A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 964
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  536,000
  505,000
  پمپ کفکش چدني QDX 15-10-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 15-10-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1010
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  412,000
  400,000
  پمپ کفکش چدني XQS14/5-42/3-1/5I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS14/5-42/3-1/5I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 950
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  790,000
  750,000
  پمپ کفکش چدني QDX1/5-12-0/25A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX1/5-12-0/25A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 713
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  301,000
  295,000
  پمپ کفکش چدني QDX 6-18-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-18-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 227
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  405,000
  390,000
  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 284
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  375,000
  345,000
  پمپ کفکش چدني QDX 6-16-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-16-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 292
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  375,000
  345,000
  پمپ کفکش چدني DKG 60/2 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 60/2 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 211
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني AR-S 40-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 40-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني AR-S 90-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 90-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني DKG 60/4 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 60/4 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 368
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني QDX 6-22-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-22-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 324
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  370,000
  340,000
  پمپ کفکش چدني QDX 3-18-0/55 F نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 3-18-0/55 F نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  339,000
  311,000
  پمپ کفکش چدني AR-S 22-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 22-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 215
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني DKG 90/2 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 90/2 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 246
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:77
   Page:1 Of 4