1. مشعل مازوت سوز.
 2. مشعل مازوت سوز

  مشعل مازوت سوز دستگاهي است انرژي سوخت را به انرژي گرمايي تبديل مي‌کند . جهت مصارف صنعتي با نياز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ مانند کارخانه هاي پخت سراميک يا آبکاري حرارتي، صنايع ذوب فلزات سبک، کارخانجات توليد کيک و شيريني، لبنيات و ديگ هاي روغن داغ مورد استفاده قرار مي گيرند. مشعل هاي مازوت سوز داراي راندمان بالا، نصب آسان و طرزاستفاده ساده، ايمني بسيار بالا، سطح صداي کم و حداقل ابعاد نسبت به ظرفيت مي باشند

 3. مشعل - مشعل مازوت سوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:49
   Page:1 Of 3
  مشعل مازوت سوز پارس PM8-PHM418

  مشعل مازوت سوز پارس PM8-PHM418

  پارس
  تعداد بازدید: 346
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO430

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO430

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 393
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  18,382,000
  18,050,000
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO475

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO475

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 266
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  38,154,000
  37,860,000
  مشعل مازوت سوز کاوه MFS900

  مشعل مازوت سوز کاوه MFS900

  کاوه
  تعداد بازدید: 319
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM3-PHT318

  مشعل مازوت سوز پارس PM3-PHT318

  پارس
  تعداد بازدید: 254
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه EGL4-2-65

  مشعل مازوت سوز کاوه EGL4-2-65

  کاوه
  تعداد بازدید: 255
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM5-PHT118

  مشعل مازوت سوز پارس PM5-PHT118

  پارس
  تعداد بازدید: 299
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO406

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO406

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 281
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,479,000
  4,150,000
  مشعل مازوت سوز کاوه UDS250-2

  مشعل مازوت سوز کاوه UDS250-2

  کاوه
  تعداد بازدید: 299
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM6-PHT513

  مشعل مازوت سوز پارس PM6-PHT513

  پارس
  تعداد بازدید: 300
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM6-PHT318

  مشعل مازوت سوز پارس PM6-PHT318

  پارس
  تعداد بازدید: 345
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM9-PHM418

  مشعل مازوت سوز پارس PM9-PHM418

  پارس
  تعداد بازدید: 311
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه MFS1000

  مشعل مازوت سوز کاوه MFS1000

  کاوه
  تعداد بازدید: 286
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز پارس PM4-PHT311

  مشعل مازوت سوز پارس PM4-PHT311

  پارس
  تعداد بازدید: 236
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه UDS150-1

  مشعل مازوت سوز کاوه UDS150-1

  کاوه
  تعداد بازدید: 217
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه UDS150-2

  مشعل مازوت سوز کاوه UDS150-2

  کاوه
  تعداد بازدید: 226
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه EGL4-2-60

  مشعل مازوت سوز کاوه EGL4-2-60

  کاوه
  تعداد بازدید: 268
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO425

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO425

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  16,399,000
  15,980,000
  مشعل مازوت سوز پارس PM7-PHM518

  مشعل مازوت سوز پارس PM7-PHM518

  پارس
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز کاوه MFS700

  مشعل مازوت سوز کاوه MFS700

  کاوه
  تعداد بازدید: 262
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO470

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO470

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  36,368,000
  35,950,000
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO415

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO415

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 209
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  10,447,000
  10,110,000
  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO460

  مشعل مازوت سوز گرم ايران GNO460

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 238
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  29,095,000
  28,780,000
  مشعل مازوت سوز پارس PM5-PHT218

  مشعل مازوت سوز پارس PM5-PHT218

  پارس
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:49
   Page:1 Of 3