1. مشعل گازوئيل سوز.
 2. مشعل گازوئيل سوز

  مشعل گازوئيلي ، مشعل هايي هستند از گازوئيل به عنوان سوخت براي احتراق استفاده مي کنند . به اين نوع مشعل هاي پودرکننده‌ي فشار قوي تفنگي نيز گفته مي شود ، زيرا به وسيله‌ي آن‌ها گازوئيل با فشار از طريق يک و يا دو نازل ( افشانک) به داخل ديگ پاشيده مي‌شود . موتور ، بادزن ( فن ) ، پمپ گازوئيل ، شير برقي ، کوپلينگ ، نازل ، ترانسفورمانور جرقه ، الکترودها ، شعله پخش کن ، چشم الکتريکي و بدنه از اجزاي تشکيل دهنده يک مشعل گازوئيلي مي باشد .

 3. مشعل - مشعل گازوئيل سوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:98
   Page:1 Of 5
  مشعل گازوئيل سوز IO 2800 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز IO 2800 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1042
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  13,000,000
  12,500,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 1H ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 1H ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 963
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,500,000
  2,450,000
  مشعل گازوئيل سوز IO 5800 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز IO 5800 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1192
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  35,000,000
  34,000,000
  مشعل گازوئيل سوز JPE 80/1 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز JPE 80/1 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1390
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  670,000
  645,000
  مشعل گازوئيل سوز RA 2 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز RA 2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1054
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  550,000
  535,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE O ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE O ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 924
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,210,000
  1,200,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE O SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE O SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 904
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,400,000
  2,200,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 1A SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 1A SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 952
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,500,000
  3,390,000
  مشعل گازوئيل سوز IO 4400 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز IO 4400 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 934
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  35,000,000
  34,500,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 1B SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 1B SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 936
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,650,000
  3,600,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 2SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 2SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1111
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,400,000
  7,300,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 3 SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 3 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 850
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  14,000,000
  13,500,000
  مشعل گازوئيل سوز JPE 80/2 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز JPE 80/2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 713
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  710,000
  685,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 2 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,620,000
  6,510,000
  مشعل گازوئيل سوز IO 1700 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز IO 1700 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 290
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,300,000
  8,100,000
  مشعل گازوئيل سوز IO 2100 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز IO 2100 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 308
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  10,500,000
  10,100,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE O H ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE O H ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 327
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,700,000
  1,590,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 3 ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 3 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 288
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  12,500,000
  12,000,000
  مشعل گازوئيل سوز PDE 1 SP ايران رادياتور

  مشعل گازوئيل سوز PDE 1 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 226
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,300,000
  3,110,000
  مشعل گازوئيل سوز گرم ايران GNO90/30

  مشعل گازوئيل سوز گرم ايران GNO90/30

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 362
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  14,450,000
  13,550,000
  مشعل گازوئيل سوز آب بند PDS3

  مشعل گازوئيل سوز آب بند PDS3

  آب بند
  تعداد بازدید: 283
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل گازوئيل سوز پارس PM1-PLO118

  مشعل گازوئيل سوز پارس PM1-PLO118

  پارس
  تعداد بازدید: 323
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل گازوئيل سوز کاوه EL4-40

  مشعل گازوئيل سوز کاوه EL4-40

  کاوه
  تعداد بازدید: 315
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل گازوئيل سوز پارس PM6-PLT518

  مشعل گازوئيل سوز پارس PM6-PLT518

  پارس
  تعداد بازدید: 337
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:98
   Page:1 Of 5