1. کولر گازي و اسپليت.

  کولر گازي و اسپليت هواي گرم را جذب کرده و با تبديل مايع مبرد به گاز ، هواي خنک و مطبوع توليد مي کند . کولرگازي از يک اواپراتور ، کمپرسور ، کندانسور و شير انبساط تشکيل شده است ، کولرهاي گازي در ابعاد و براي کارآيي هاي مختلف با برند هاي معتبر ، کولر گازي ديواري ، کولرگازي ايستاده ، کولرگازي کاستي ، کولر گازي سقفي روکار ، کولر پنجره اي و کولر گازي پرتابل ( قابل حمل ) توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. کولر گازي و اسپليت.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:485
   Page:1 Of 21
  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 سرد MISSION TROPICAL

  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 سرد MISSION TROPICAL

  ميديا
  تعداد بازدید: 1436
  امتیاز: 7

  قیمت به تـومان:
  3,646,500
  3,443,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 12000 اينورتر MISSION

  کولر گازي اسپليت ميديا 12000 اينورتر MISSION

  ميديا
  تعداد بازدید: 1573
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,471,700
  2,340,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 اينورتر MISSION

  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 اينورتر MISSION

  ميديا
  تعداد بازدید: 1520
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,590,300
  4,375,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 EASY

  کولر گازي اسپليت ميديا 24000 EASY

  ميديا
  تعداد بازدید: 1433
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  3,501,300
  3,360,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 9000 EASY

  کولر گازي اسپليت ميديا 9000 EASY

  ميديا
  تعداد بازدید: 750
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,794,650
  1,686,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 30000 EASY

  کولر گازي اسپليت ميديا 30000 EASY

  ميديا
  تعداد بازدید: 587
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  4,684,900
  4,480,000
  کولر گازي اسپليت ميديا 18000 اينورتر MISSION

  کولر گازي اسپليت ميديا 18000 اينورتر MISSION

  ميديا
  تعداد بازدید: 602
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,766,400
  3,653,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال AWC

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال AWC

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 698
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  2,450,000
  2,391,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال RVT

  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال RVT

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 483
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,184,000
  6,001,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال RWC

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال RWC

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 453
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,910,000
  2,861,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال RWT

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال RWT

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 795
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,108,000
  4,001,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 36000 اجنرال PZ

  کولر گازي اسپليت ديواري 36000 اجنرال PZ

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 660
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,858,000
  6,701,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال AXT

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال AXT

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 518
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,300,000
  4,251,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال LFCA

  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال LFCA

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 466
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  7,238,000
  6,911,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال AWT

  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال AWT

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 651
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,617,000
  5,505,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال PZ

  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 اجنرال PZ

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 762
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,949,000
  5,805,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال LFCA

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال LFCA

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 778
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,382,000
  5,105,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال LECA

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 اجنرال LECA

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 759
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,777,000
  3,585,000
   کولر گازي اسپليت ديواري سرد 12000 اجنرال AUC

  کولر گازي اسپليت ديواري سرد 12000 اجنرال AUC

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 752
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,621,000
  2,591,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال AWT

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال AWT

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 586
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,745,000
  3,691,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال PZ

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال PZ

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 730
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,504,000
  4,405,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال LFCA

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 اجنرال LFCA

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 704
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,494,000
  6,163,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال PZ

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 اجنرال PZ

  اُجنرال
  تعداد بازدید: 628
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,991,000
  3,871,000
  کولر گازي اسپليت هايسنس 18000 MAYA

  کولر گازي اسپليت هايسنس 18000 MAYA

  هايسنس
  تعداد بازدید: 1185
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,193,500
  2,072,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:485
   Page:1 Of 21