1. فن کويل کاستي يک طرفه.
 2. فن کويل کاستي يک طرفه

  فن کويل کاستي يک طرفه سرمايش و گرمايش محيط را تأمين و از انتقال آلودگي جلوگيري مي کند، يونيت داخلي سقفي کاستي شامل دو قسمت بدنه داخلي توکار و پانل دکوراتيو است و مجهز به تايمر ،پمپ درين ، دريچه خودکار توزيع هوا ميباشد. موارد استفاده از فن کويل کاستي يک طرفه مناسب منازل مسکوني مي باشد

 3. فن کويل-فن کويل کاستي يک طرفه


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:13
   Page:1 Of 1
  فن کويل کاستي يک طرفه 300 تهويه

  فن کويل کاستي يک طرفه 300 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 520
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,417,500
  1,400,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 300 گرين

  فن کويل کاستي يک طرفه 300 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 321
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,400,000
  1,242,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 300 ميديا

  فن کويل کاستي يک طرفه 300 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 601
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,350,000
  1,282,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 400 ميديا

  فن کويل کاستي يک طرفه 400 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 577
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,377,500
  فن کويل کاستي يک طرفه 800 تهويه

  فن کويل کاستي يک طرفه 800 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 456
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,877,400
  1,858,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 400 تهويه

  فن کويل کاستي يک طرفه 400 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 417
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,524,900
  1,500,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 400 گرين

  فن کويل کاستي يک طرفه 400 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 347
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,288,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 400 تراست

  فن کويل کاستي يک طرفه 400 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 842
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,570,000
  1,538,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 600 تراست

  فن کويل کاستي يک طرفه 600 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 636
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,850,000
  1,813,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 600 تهويه

  فن کويل کاستي يک طرفه 600 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 382
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,796,600
  1,778,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 600 ميديا

  فن کويل کاستي يک طرفه 600 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 286
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,750,000
  1,662,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 300 تراست

  فن کويل کاستي يک طرفه 300 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 899
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,530,000
  1,499,000
  فن کويل کاستي يک طرفه 500 گرين

  فن کويل کاستي يک طرفه 500 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 239
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,500,000
  1,334,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:13
   Page:1 Of 1