دانستنیها


دليل ارورهاي کولر جنرال چيست

کولر گازي جنرال با نام هاي مختلفي همچون جنرال اس اچ .جنرال سي اچ وارد کشور مي شوند که داراي يک برد الکترونيک هستند . ارور ها و خطا هاي اين کولرگازي ها به صورت يک کد روي نمايشگر نمايش داده مي شوند که دليل برخي از اين کد ها در زير آمده است .
E2 = سنسور محيطي کولر
E3 = سنسورپايپ (سنسور متصل به اواپراتور )
E4 = يونيت بيروني (OUTDOOR UNIT )
E5 = فن بلوور داخلي
E7 = کابل هاي ارتباطي بين دو يونيت داخل و خارج
E8 = ميزان دماي بالا کندانسور (ديفراست )
DF = يخ زدايي با ديفراست
وقتي تصوير فن موتور بر روي نمايشگر نشان داده نميشود يعني هواي اتاق سرد است .