دانستنیها


کولر گازي پرتابل (قابل حمل) چيست

نوع متحرک که به آن پرتابل نيز گفته ميشود ،در زير کولر 4 چرخ تعبيه شده که جهت جابجايي کولر استفاده ميشود.  ظرفيت کولر هاي گازي پرتابل چيزي حدود 9 هزار تا 14هزار BTU است .
اين نوع کولر ها بيشتر براي محل هايي مانند اتاق ها کاربرد دارند ، بنابراين بايد توجه کنيد که به هيچ وجه نبايد از کولرهاي متحرک براي پوشش فضايي بالاتر از 30 الي 35 متر مربع استفاده نمود چرا که قدرت لازم براي رساندن دماي مورد نظر را ندارند.
بدليل اينکه اواپراتور ، کندانسور و ساير قطعات اين کولر ها در يک واحد جمع شده ، اين کولرها به راحتي با چرخ هايي که در زير خود دارند جابجا ميشوند.
راه اندازي کولر هاي متحرک بسيار راحت و بدون دردسر است چرا که مانند ساير وسايل تهويه مطبوع نيازي به نصب بر روي ديوار و پنجره توسط نصاب نيست