دانستنیها


راهکارهايي براي افزايش راندمان و کارآيي کولرگازي

1 - کندانسور خارجي مدل هاي دو تکه را در سايه و در معرض جريان باد قرار دهيد
2 - در مورد فاصله لوله هاي اتصال تا پنل داخلي حتما دقت کنيد
3 - سرويس هاي دوره اي شامل گاز کولر و تميز کردن کندانسور را فراموش نکنيد
4 - از درزگيرهاي پنجره براي جلوگيري از هدر رفتن سرماي ايجاد شده استفاده کنيد
5 - شعله گاز آشپزخانه دشمن اصلي کولرگازي است
6 - از لامپ هاي کم مصرف استفاده کنيد
7 - نصب پرده پشت پنجره اتاق هاي آفتابگير براي جلوگيري از ورود انرژي تابشي خورشيد
8 - نصب اينورتر در کولرهاي گازي پنجره اي
9 - هنگام شب فقط از حالت فن استفاده کنيد