دانستنیها


سوالات متداول در مورد برخي از کمپرسور ها ؟

سوالات متداول در مورد برخي از کمپرسورها
پرسش : تفاوت کمپرسورهاي زير صفر و بالاي صفر چيست؟
پاسخ : کمپرسورهاي زير صفر معمولا براي رنج دمايي 45- تا 5- و بالاي صفر براي دماي 30- تا 15+ طراحي مي شوند .

پرسش : بهترين کمپرسور براي سردخانه چه مشخصاتي دارد ؟
پاسخ : به دو روش مي توانيم کمپرسور مورد نياز را انتخاب کنيم
* روش اول با استفاده از چهار مشخصه زير و مراجعه به کاتالوگ
1- بار برودتي مورد نياز     2- دماي اواپراتور     3- دماي کندانسور       4-نوع مبرد
* روش دوم : محاسبه شخصي و بدون مراجعه به کاتالوگ
سردخانه بالاي صفر به ازاي هر 20 متر مکعب و سردخانه زير صفر به ازاي هر 15 متر مکعب کمپرسور با توان 1 اسب بخار نياز دارد

پرسش : آيا کمپرسورهاي کوپلند با گازهاي R404, R134a, R407C سازگاري دارند ؟
پاسخ : کمپرسورهاي اسکرال کوپلند با گازهايR134a, R407C و کمپرسورهاي DWM کوپلند فقط با گاز R22 بکار مي روند .

پرسش : آيا کمپرسورهاي بيتزر با گازهاي R404, R134a, R407C سازگاري دارند ؟
پاسخ : سري Y دار کمپرسورهاي بيتزر با گازهاي R404, R134a, R407C سازگار هستند.

پرسش : آيا کمپرسورهاي دانفوس با گازهاي R404, R134a, R407C سازگاري دارند ؟
پاسخ : کمپرسورهاي منيروپ دانفوس سري MT با گاز R22 و کمپرسورهاي منيروپ دانفوس سري MTZ با گاز R407C, R134a, R404A, R507 سازگار هستند.
کمپرسورهاي اسکرال دانفوس سري HRM / HLM / HCM با گاز R22, R417A و کمپرسورهاي اسکرال دانفوس سري SM با گاز R22 سازگار هستند.
کمپرسورهاي اسکرال دانفوس سري SY با گاز R22 و (براي مدل هاي SY185-240-300 گاز R40VC هم قابل استفاده است) کمپرسورهاي اسکرال دانفوس سري SZ با گاز R407C, R134a (براي مدل هاي SZ084 تا SZ185 گاز R404A , R507A هم قابل استفاده است)

پرسش : روغن هاي استفاده شده در کمپرسورهاي مختلف چيست ؟
پاسخ :
* کمپرسورهاي اسکرال کوپلند روغن POE دارند.
* کمپرسورهاي پيستوني منيروپ دانفوس مدل هاي MT روغن Mineral از نوع 160P و مدل هاي MTZ روغن Polyolester از نوع 160PZ دارند.
* کمپرسورهاي اسکرال دانفوس مدل هاي HRM / HLM / HCM روغن Alkylbenzene ، مدل هاي SM روغن Mineral از نوع 160P و مدل هاي SY روغن Polyolester از نوع 320SZ دارند.
* کمپرسورهاي کامپکت اسکرو با گاز R22 روغن B320SH و با گازهاي R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F روغن BSE170 دارند.
* کمپرسورهاي سمي هرمتيک پيستوني با گاز R22 روغن B5.2 و با گاز R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F روغن BSE32 دارند.

پرسش : کمپرسورهاي زير ساخت چه کشورهايي هستند ؟
پاسخ :
* کمپرسور بيتزر ساخت کشور آلمان است.
* کمپرسور اسکرال ساخت شرکت کوپلند تايلند و کمپرسورهاي DWM ساخت شرکت کوپلند چک است
* کمپرسور اسکرال دانفوس ساخت کشور چين و فرانسه است