دانستنیها


BTU يا يکاي بريتانيايي حرارت چيست ؟

واحدي براي اندازه گيري انرژي در تاسيسات برودتي و حرارتي مي باشد .
هر BTU ميزان گرمايي است که دماي يک پوند آب در فشار يک اتمسفر يک درجه فارنهايت افزايش دهد .
انتخاب کولرگازي هايي که در هر گروه آب و هوايي استفاده مي شوند عبارتند از :
دسته اول : (معتدل و مرطوب)
اماکن مسکوني : براي هر متر مربع 400 تا 500 بي تي يو
اماکن اداري : براي هر متر مربع 500 تا 700 بي تي يو
اماکن تجاري: براي هر متر مربع 700 تا 1000 بي تي يو
دسته دوم : (گرم و خشک)
اماکن مسکوني : براي هر متر مربع 500  تا 600  بي تي يو
اماکن اداري : براي هر متر مربع 600 تا 800 بي تي يو
اماکن تجاري : براي هر متر مربع 800 تا 1000 بي تي يو
دسته سوم : (گرم و مرطوب)
اماکن مسکوني : براي هر متر مربع 600 تا 800 بي تي يو
اماکن اداري :  براي هر متر مربع 800 تا 1000 بي تي يو
اماکن تجاري : براي هر متر مربع 1000 تا 1200 بي تي يو
مقدار بي تي يو به عوامل آب وهوايي و رعايت استاندارد هاي مبحث 19 ملي ساختمان نيز مربوط مي باشد.