دانستنیها


کندانسور (Condenser) چگالنده چيست ؟

کندانسور (Condenser) چگالنده : قسمتي از سيستم است که وظيفه خنک‌سازي سيال عامل و عمدتاً تبديل بخار به مايع را بر عهده دارد و حرارت نهان ماده گرفته ميشود .
کندانسورها اندازه هاي گوناگوني دارند که از اندازه کوچک قابل بلند کردن با دست تا واحدهاي بسيار بزرگ صنعتي که در فرآيندهاي صنعتي متغير هستند . موارد استفاده آنها در تهويه مطبوع ، فرآيندهاي صنعتي شيميايي مانند تقطير ، نيروگاه هاي بخار و سيستم هاي انتقال حرارت ديگر مي باشد .
با وجودي که در بعضي از سيستم هاي تبريد گاهي از آب نمک يا مبردهاي انبساط مستقيم به عنوان عامل جذب حرارت يا تقطير استفاده مي شود، ولي در بيشتر موارد از هوا يا آب و يا ترکيبي از آن ها استفاده مي گردد.